ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลูกกลิ้งดินเผา 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาสีแดงขัดมัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาทรงเป็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาทรงบาตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาเขียนสีรูปสัตว์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตุ๊กตารูปสัตว์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาเขียนสีรูปสัตว์ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตราประทับดินเผา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาเขียนสีรูปสัตว์ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตราประทับดินเผา 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาเขียนสี
รายละเอียดเพิ่มเติม
Messenger