วีดิทัศน์
Phanom-Surin: A Replica of a 9th-Century Sewn Ship (แบบจำลองเสมือนจริงซากเรือจมพนมสุรินทร์ ตอนที่ 2)
จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
Crafting History: Reviving the Ninth Century Ancient Sewn-Ship with a Replica
จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
พนมสุรินทร์ : ซากเรือผูกโบราณอายุ 1,200 ปี (Phanom Surin Shipwreck : 8th Centuries Arab Dhow)
จำนวนผู้เข้าชม 659 ครั้ง
แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ วีดิทัศน์ประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๑
จำนวนผู้เข้าชม 561 ครั้ง
เปิดตัวการขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งเรือจมโบราณพนมสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนผู้เข้าชม 544 ครั้ง
"เดชพิรุฬห์" สระน้ำที่ลึกที่สุดในไทย! + สาธิตการทำงานโบราณคดีใต้น้ำ (เบื้องต้น)
จำนวนผู้เข้าชม 932 ครั้ง
Messenger