การฝึกอบรมการวิเคราะห์เครื่องถ้วยจีนที่พบในแหล่งโบราณคดีของไทย

ภาพการฝึกอบรมการวิเคราะห์เครื่องถ้วยจีนที่พบในแหล่งโบราณคดีของประเทศไทย

26-29 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักโบราณคดี กรุงทพฯ และ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 2247 ครั้ง)