ติดต่อเรา
  • กองโบราณคดี

  • address ๘๑/๑ ชั้น ๕ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  • email archaeology@finearts.go.th
  • phone 02-1642521
  • fax 02-1642521

  • ติดตามข่าวสารได้ทาง : https://www.facebook.com/Archaeology2564

ส่งข้อความถึงเรา


Messenger