ประกาศกองโบราณคดี เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. และ ปวช.
 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. จำนวน 2 อัตรา
1) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ   9,400 บาท

สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองโบราณคดี ณ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 5 เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ
ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ในเวลา 09.00 - 16.30 น.
โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ดาวน์โหลดไฟล์: ประกาศกองโบราณคดี.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 202 ครั้ง)

Messenger