ลงพื้นที่ตรวจรับฯ งานงวดที่ 1 งานบูรณะพระวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.  
กองโบราณคดี ลงพื้นที่ตรวจรับฯ งานงวดที่ 1 งานบูรณะพระวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรชัย จันทร์เงิน นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุมงาน

(จำนวนผู้เข้าชม 279 ครั้ง)