ลงพื้นที่ตรวจรับฯ งวดงานที่ 7 และ งวดงานที่ 8 (งวดสุดท้าย) งานบูรณะศาลาการเปรียญวัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. 
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับฯ งวดงานที่ 7 และ งวดงานที่ 8 (งวดสุดท้าย)
งานบูรณะศาลาการเปรียญวัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธีรยุทธ์ สุวลักษณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบและควบคุมงาน

(จำนวนผู้เข้าชม 449 ครั้ง)

Messenger