ลงพื้นที่สำรวจศึกษาข้อมูลและกายภาพของพื้นที่เมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

(จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง)