ลงพื้นที่ตรวจรับฯ งวดงานที่ 2 โครงการบูรณะพระอุโบสถวัดกำแพงบางจาก แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. 
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับฯ งวดงานที่ 2 
โครงการบูรณะพระอุโบสถวัดกำแพงบางจาก แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธีรยุทธ์  สุวลักษณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบและควบคุมงาน

(จำนวนผู้เข้าชม 389 ครั้ง)