จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร วัดบวกครกหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ศิษย์น้อมกราบ พระคุณ....."ครู".........
ขอรำลึกถึง ครูบาอาจารย์ทุกท่าน

จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร วัดบวกครกหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 335 ครั้ง)