วลีที่พูดถึงความโดดเด่นของสำนักครูมวยต่างๆ ของพื้นถิ่นตามภูมิภาคของไทย
"หมัดหนักโคราช"
"ฉลาดลพบุรี"
"ท่าดีไชยา"
"ไวกว่าท่าเสา"
วลีที่พูดถึงความโดดเด่นของสำนักครูมวยต่างๆ ของพื้นถิ่นตามภูมิภาคของไทย
"มวย"เป็นศาสตร์ ศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ส่วนของร่างกายเป็นอาวุธ เช่น หมัด เข่า เท้า ศอก ในการต่อสู้และป้องกันตัว
มรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งมีชีวิต มีจุดกำเนิด จุดพัฒนา และจุดสิ้นสุด การรักษา สืบทอด และพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมใดๆในพื้นถิ่นนั้นๆ ย่อมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ
"มวยไทย"ศาสตร์และศิลปะที่ได้รับการรักษา สืบทอด และพัฒนาต่อยอดให้เป็นเกมส์กีฬาแข่งขันกันในระดับท้องถิ่น ในระดับชาติ และในระดับโลกต่อไปในอนาคต
ภาพการแข่งขันชกมวยไทย จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถเก่า เขียนในปี พ.ศ.๒๔๙๐ วัดสามเรือน ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 340 ครั้ง)