การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน "วัดพิจิตรสังฆาราม ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร"

(จำนวนผู้เข้าชม 1981 ครั้ง)

Messenger