...
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เลื่อนกำหนดเวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

(จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง)