...
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) และตำแหน่งนายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
ดาวน์โหลดไฟล์: ประกาศรายชื่อรับโอน.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง)