...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 32,466 รายการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ วันปิยะมหาราช

หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอเชิญชวนให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หมอชนะ ผ่านทางสมาร์ทโฟนของท่าน เพื่อทำการประเมินตนเองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยแอปพลิเคชัน หมอชนะ จะช่วยให้ทุกท่านสามารถตรวจสอบตนเองก่อนและมีแนวทางในการปฏิบัติตนตามหากท่านมีภาวะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ในเบื้องต้น สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้จาก QR Code ได้ทุกระบบ

Messenger