...
ความรู้ทั่วไป
โครงการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง "ดูทับหลัง ฟังเรื่องเล่า" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม >
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๕ "พิพิธภัณฑ์สัญจร"
รายละเอียดเพิ่มเติม >
คณะนักท่องเที่ยว จากประเทศเวียดนาม เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม >
Messenger