...

นิทรรศการ
ภาพประกอบ นิทรรศการ
จำนวนผู้เข้าชม 1370
ภาพประกอบ นิทรรศการ
"ภูเก็ต" ถูกจดบันทึกเรื่องราวโดยชาวตะวันตกมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ นับตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับพระนครศรีอยุธยา โดยถูกรู้จักในชื่อ จังซีลอน (Junkceylon) หรือชื่อที่ออกเสียงใกล้เคียงกันตามแต่ภาษา ในช่วงแรกมักถูกกล่าวถึงในฐานะเกาะที่มีทรัพยากรซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติ เช่น ดีบุก อำพันทะเล ต่อมาชาวตะวันตกได้เริ่มเข้ามามีบทบาทต่างๆ ในเกาะแห่งนี้ทั้งในด้านการเมือง การศึกษาวิจัย มีการจดบันทึกจากชาวตะวันตกผู้เข้ามาติดต่อกับเกาะแห่งนี้เรื่อยมา หากท่านต้องการทราบว่าเกาะแห่งนี้ มีเรื่องราวในมิติใดบ้างในบันทึกของผู้คนในอดีต ก็ขอเชิญชวนเข้ามารับชมนิทรรศการพิเศษนี้ได้ ที่โถงหลักของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง เปิดทำการวันพุธ-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. ปิดทำการวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จำนวนผู้เข้าชม 747

Messenger