...

โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐๐ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางศรีสุดา ศรีสด นายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง)