...

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกางของ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐น.
นักเรียนชั้นอนุบาล๒ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
จากโรงเรียนบ้านกางของ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
จำนวน ๙๑ คน คุณครู
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม
ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง)