...

โรงเรียนกระเทียมวิทยา ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และ ๕ โรงเรียนกระเทียมวิทยา ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๗๗ คน คุณครู ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ และนางศรีสุดา สีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง)