...

โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๔๙ คน คุณครู ๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำห้อง ทุกคน ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง)