...

วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การสนันสนุนการจัดกิจกรรม โดยมีนายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง กิจกรรมPlay&Learn เพลินอุรา @พิพิธภัณฑสถานแห่งขาติ สุรินทร์ มีเยาวชน เด็กและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๔๔ คน
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง)