...

ที่ระลึกในงานทอดกฐินพระราชทาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  • ย้อนกลับ
  • ที่ระลึกในงานทอดกฐินพระราชทาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ชื่อผู้แต่ง         -        

ชื่อเรื่อง           ที่ระลึกในงานทอดกฐินพระราชทาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ครั้งที่พิมพ์       -

สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์       โรงพิมพ์วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

ปีที่พิมพ์          ๒๕๒๒

จำนวนหน้า      ๑๑๓  หน้า

หมายเหตุ        จัดพิมพ์ในงานทอดกฐินพระราชทานวัดปรมัยยิกาวาส ต.เกาะเกล็ด อ.ปากเกล็ด  จ.นนทบุรี

รายละเอียด     

          เนื้อหาสาระประกอบด้วยประวัติวัดปรมัยยิกาวาสรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๒๑ พ.ร.ก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๑๘ ประกาศกระทรวงการคลังระเบียบการเบิกจ่ายเงินและระเบียบอื่นๆของข้าราชการ

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 255 ครั้ง)


Messenger