...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียน MAAHAD TAHFIZ NEGERI PAHANG จากประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา
(วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 21
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
หอสมุดกาญจนาภิเษก สงขลา ได้เข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) เนื่องด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการ เข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวะ(วัดพระ) ภายใต้ข้อคิด " พระธรรมนำชีวิต จิตแจ่มใส นุ่งผ้าไทย ไปวัด " เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ปฎิบัติธรรมในวันพระ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
(วันพุธที่ 17 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 3
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๗ ณ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา (นางนิภา สังคนาคินทร์) กล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๓๓ คน
(วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 13
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน " โครงการเปิดโลกกว้าง " (วันเด็กแห่งชาติ)
(วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 14
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) " พระธรรมนำชีวิต จิตแจ่มใส นุ่งผ้าไทยไปวัด " ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วัดเขาแก้ว ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา
(วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 19
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา มอบหมายให้นายสมชาย หอมจันทร์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน #วันนวมินทรมหาราช : พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล บริเวณลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสงขลา ในเวลา ๐๗.๐๐ น. :ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลาเวลา ๐๘.๓๐ น. : บุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสงขลา
(วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 7

Messenger