...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

แหล่งรวบรวมภูมิปัญญาด้านทรัพยากรสารสนเทศที่สมบูีรณ์และทันสมัย

มุ่งให้บริการอย่างดีเด่น

พร้อมเป็นผู้นำในวิชาชีพห้องสมุด

(จำนวนผู้เข้าชม 373 ครั้ง)


Messenger