...

ปริศนาธรรม

ชื่อผู้แต่ง        พุทธทาสภิกขุ

ชื่อเรื่อง          ปริศนาธรรม

ครั้งที่พิมพ์       -

สถานที่พิมพ์    กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์      ธรรมบูชา

ปีที่พิมพ์          ๒๕๑๙

จำนวนหน้า      ๑๑๗ หน้า

หมายเหตุ        -

 

                     หนังสือปริศนาธรรมนี้ ได้รวบรวมนิทานเรื่องสั้นและนิทานบางเรื่องของเซ็น ซึ่งได้ให้ข้อคิดต่างๆ และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำจัดสิ่งที่จะเข้ามารบกวนจิต เพื่อให้จิตอยู่ในสภาพสมดุล จะได้ปราศจากทุกข์ทั้งปวง

 

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 431 ครั้ง)


Messenger