...

อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายเจริญ อินทรเกษตร ป.ช. ป.ม.
  • ย้อนกลับ
  • อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายเจริญ อินทรเกษตร ป.ช. ป.ม.

ชื่อผู้แต่ง         -

ชื่อเรื่อง          อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายเจริญ อินทรเกษตร ป.ช. ป.ม.

ครั้งที่พิมพ์       -

สถานที่พิมพ์    กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์      เพื่อนพิมพ์

ปีที่พิมพ์          ๒๕๓๑

จำนวนหน้า      ๑๐๐ หน้า

หมายเหตุ        พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเจริญ อินทรเกษตร ป.ช. ป.ม. ณ เมรุวัดสังข์กระจายวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑

                      หนังสืออนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายเจริญ อินทรเกษตร ป.ช. ป.ม.  

เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆมากมาย เช่น เรื่องปฏิทิน กฐิน รวมทั้งบันทึกหลักเกณฑ์การอ่านออกเสียง พจนานุกรม ปทานุกรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 255 ครั้ง)


Messenger