...

จินดามณี (ฉบับความพ้อง)

ชื่อผู้แต่ง        พระโหราธิบดี

ชื่อเรื่อง         จินดามณี

ครั้งที่พิมพ์      -

สถานที่พิมพ์    -

สำนักพิมพ์      -

ปีที่พิมพ์         -

จำนวนหน้า   ๑๕๖ หน้า

หมายเหตุ.     -

(เนื้อหา)            อธิบายอักษรศัพท์ ตัวอย่างคำที่ใช้ ล คำที่ใช้ ษ คำที่ใช้ไม้ม้วน ๒๐ คำ ไม้มลาย ๘๐ คำ

การจำแนกอักษร ๓ หมู่ การแจกลูก ผันอักษร และกาพย์กลอนโคลงฉันท์ 
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 788 ครั้ง)


Messenger