...

เรื่องเที่ยวอินเดีย เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๙
  • ย้อนกลับ
  • เรื่องเที่ยวอินเดีย เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๙

ชื่อผู้แต่ง             พิทยลาภพฤฒิยากร , กรมหมื่น

ชื่อเรื่อง               เรื่องเที่ยวอินเดีย เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๙

ครั้งที่พิมพ์           -

สถานที่พิมพ์        พระนคร

สำนักพิมพ์          ไทยการพิมพ์

ปีที่พิมพ์              ๒๕๑๔

จำนวนหน้า          ๗๘  หน้า

หมายเหตุ            พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระพณิชยสารวิเทศ

                          ก่อนสมัยที่ชาวอริยลงมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ในอินเดีย ได้มีคนเดิมพื้นเมืองอยู่แล้วทั่วไป ซึ่งพวกอริยเรียกว่า “ทัสยุ” แต่ ณ บัดนี้อ่อนฝีมือนักรบจึงสู้พวกอริยไม่ได้ต้องถอยลงไปโดยลำดับ ยังกล่าวถึงตำนานการย้ายภูมิลำเนาแห่งชาวอริยในอินเดีย จัดเปนสามตอนตามลำดับคือ (๑) แรกทางแม่น้ำกุภามาตั้งอยู่ในดินแดนแคว้นแม่น้ำสินธุตอนบน เรียกว่า ยุคไตรเพท (๒) สมัยที่มาตั้งบ้านเรือนใหญ่โตเป็นปรึกแผ่นอยู่ในเขตลุ่มน้ำคงคา และยมนา (๓) สมัยที่สามนี้ ความเจริญของพวกอริยแผ่ลงไปทางใต้ในคราบสมุทร์ทักษิณาบท(เดกข่าน)

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 272 ครั้ง)


Messenger