...

พุทธมามกปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง           พระครูมุขธรรมประยูร (ห่อ เขมโก)

ชื่อเรื่อง            พุทธมามกปฏิบัติ

ครั้งที่พิมพ์        พิมพ์ครั้งที่ ๑

สถานที่พิมพ์      กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์       โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์            ๒๕๑๙             

จำนวนหน้า       ๕๓ หน้า

หมายเหตุ  พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูมุขธรรมประยูร

(ห่อ  เขมโก)  อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่หอม อดีตเจ้าอาวาสคณะแขวงปากพยูน จังหวัดพัทลุง ณ เมรุวัดวิหารสูง บ้านมะกอกใต้ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๙

               พุทธมามกปฏิบัติ กล่าวถึง ประวัติพระครูมุขธรรมประยูร กล่าวถึงคุณงาม ความดีของท่านที่มีต่อโรงเรียนและลูกหลานชาวบ้านมะกอกใต้ ท่านจะอบรมสั่งสอนด้วยตัวท่านเอง แนวทางการสอนของท่านให้เรียนรู้ คิดเป็นและทำได้โดยใช้เหตุและผล

(จำนวนผู้เข้าชม 391 ครั้ง)


Messenger