...

ไตรภูมิพระร่วง ของ พระญาลิไทย

ชื่อผู้แต่ง            พระญาลิไทย

ชื่อเรื่อง             ไตรภูมิพระร่วง ของ พระญาลิไทย

ครั้งที่พิมพ์          -

สถานที่พิมพ์        กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์          โรงพิมพ์คุรุสภา

ปีที่พิมพ์             ๒๕๐๓

จำนวนหน้า         ๓๔๔  หน้า

หมายเหตุ            -

                        หนังสือไตรภมิฉบับนี้ ว่าเป็นของพระเจ้ากรุงศรีสัชนาลัย สุโขทัย ผู้ทรงพระนามว่า พระญาลิไทย ได้แต่งขึ้นไว้เมื่อปีระกาศักราชได้ ๒๓ ปี ต้นฉบับของหอสมุดวชิรญาณได้มาจากเมืองเพชรบุรี เป็นหนังสือ ๑๐ ผูก บอกไว้ข้างท้ายว่า พระมหาช่วย วัดปากน้ำ ซื่อวัดกลาง (คือวัดกลางเมืองสมุทรปราการเดี๋ยวนี้) จารขึ้นไว้ในรัชกาลเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อ ณ เดือนสี่ ปีจอ สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๔๐ ต้นฉบับเดิมเป็นอักษรขอม

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 3001 ครั้ง)


Messenger