...

นิทานโบราณคดี_1
ชื่อเรื่อง : นิทานโบราณคดี ( บางเรื่อง )
 
ผู้แต่ง : พระยาดำรงราชานุภาพ
 
ปีที่พิมพ์ :  ๒๕๐๙
 
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
 
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์พระจันทร์
 
หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์เอก ธะทรง สุวรรณศร
 
                นิทานโบราณคดีนี้นับเป็นหนังสือที่มีค่ายิ่งเรื่องหนึ่งเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่ในสมัยที่ล่วงมาแล้วให้รายละเอียดนิทานเรื่อง พระพุทธรูปประหลาด นิทานเรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ นิทานเรื่องค้นเมืองโบราณ นิทานเรื่องโจรแปลกประหลาด นิทานเรื่องลานช้าง นิทานเรื่องโรงเรียนมหาดเล็กหลวง และนิทานเรื่องเมืองไทยมีพระเจ้าแผ่นดิน ๒ พระองค์

(จำนวนผู้เข้าชม 587 ครั้ง)


Messenger