...

นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองและเรื่องราวสุวรรณภูมิ
  • ย้อนกลับ
  • นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองและเรื่องราวสุวรรณภูมิ
ชื่อเรื่อง : นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองและเรื่องราวสุวรรณภูมิ
 
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
 
ปีที่พิมพ์ :  ๒๕๕๐
 
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
 
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน )
 
                     พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่กรมศิลปากรดำเนินการขุดค้นพบจากการบูรณะเมืองโบราณอู้ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านโบราณคดี เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณของท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทองในเบื้องลึกต่อไป

(จำนวนผู้เข้าชม 729 ครั้ง)


Messenger