...

กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ย้อนกลับ
  • กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง :  นายมี  มหาดเล็ก
 
ฉบับพิมพ์ :  พิมพ์ครั้งแรก
 
สถานที่พิมพ์ :  กรุงเทพมหานคร
 
สำนักพิมพ์ :  ไทยอนุเคราะห์ไทย
 
ปี่ที่พิมพ์ : 2517
 
หมายเหตุ :  พิมพ์ทูนเกล้า ฯถวายในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
 
 
กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
       หนังสื่อเรื่องกลอนเพลงยาวสรรเสริญพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถึงลักษณะการที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยประการต่าง ๆ เช่น เรื่องไฟไหม้วัดระฆัง ในรัชกาลที่ 3 อันไม่ปรากฏในจดหมายเหตุอื่น เป็นต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 2621 ครั้ง)


Messenger