...

โคลงในนิทานเทียนสุภาษิต
 ชื่อผู้แต่ง         พระสุวรรณรัศมี(พระยาสีหราชฤทธิไกร ทองคำ สีหอุไร)              

ชื่อเรื่อง           โคลงในนิทานเทียบสุภาษิต

ครั้งที่พิมพ์       พิมพ์ครั้งที่ ๒

สถานที่พิมพ์    พระนคร

สำนักพิมพ์       ร.พ.รุ่งเรืองธรรม

ปีที่พิมพ์          ๒๕๐๖

จำนวนหน้า      ๒๕ หน้า

หมายเหตุ        พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์โทบุญขันธ์ ศิริมิลินทร์

 

                      หนังสือโคลงในนิทานเทียบสุภาษิต เล่มนี้ เขียนเป็นบทร้อยกรอง แบ่งพิมพ์ได้ทั้งหมดเป็น ๕ ภาค ต่อมามีผู้อ่านชอบและขอเลือกพิมพ์เป็นบางบท แต่ในหนังสือเล่มนี้มิได้นำนิทานมาตีพิมพ์ด้วย พิมพ์เฉพาะโคลงนำเรื่อง  มีทั้งหมด ๘๔ บท

(จำนวนผู้เข้าชม 590 ครั้ง)


Messenger