...

ไตรภูมิฉบับภาษาเขมร
 ไตรภูมิฉบับภาษาเขมรนี้ เป็นคัมภีร์ที่อธิบายถึงภูมิและกำเนิดต่างๆ ทั้งในเทวโลก มนุษยโลก และยมโลก คล้ายกับหนังสือไตรภูมิฉบับภาษาไทยซึ่งมีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 2421 ครั้ง)


Messenger