...

บทละครพูดเรื่องเสียสละ บทละครพูดเรื่องเรื่องหัวใจนักรบและหัวใจชายหนุ่ม
  • ย้อนกลับ
  • บทละครพูดเรื่องเสียสละ บทละครพูดเรื่องเรื่องหัวใจนักรบและหัวใจชายหนุ่ม

ชื่อผู้แต่ง  มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ
ชื่อเรื่อง  บทละครพูดเรื่องเสียสละ บทละครพูดเรื่องเรื่องหัวใจนักรบและหัวใจชายหนุ่ม
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ ๔
สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์บุรินทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ๒๕๑๘
จำนวนหน้า ๓๒๓ หน้า
หมายเหตุ
          บทละครพูดเรื่องเสียสละ ได้กล่าวถึงความเสียสละในความรัก แต่ผู้ที่เสียสละก็ได้รับผลสมกับที่ได้ตั้งใจไว้
        บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ เรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องเยี่ยมในเชิงปลุกใจให้รักชาติ วรรณคดีสโมสรได้ยกย่องให้เป็นยอดแห่งบทละครพูด แสดงถึงคุณประโยชน์ของเสือป่าและลูกเสือ
        หัวใจชายหนุ่ม ได้กล่าวถึงจดหมายที่ชายหนุ่มไทย ที่มีโอกาสไปศึกษาวิชาการ ณ ประเทศในยุโรป เขียนจดหมายมาถึงเพื่อน แสดงความเห็นและทำให้ทราบถึงความเป็นไปต่างๆในการศึกษา ณ ต่างประเทศในสมัยนั้น

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 916 ครั้ง)


Messenger