...

ประวัติวัดพนัญเชิงวรวิหาร
วัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นพระอารามหลวงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหารแบบมหานิกาย

(จำนวนผู้เข้าชม 2248 ครั้ง)


Messenger