...

ประชุมเชิญขวัญ
เรื่องประชุมเชิญขวัญนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวมจากหนังสือคเชิญขวัญของเก่า ซึ่งมีต้นฉบับอยู่ในหอสมุดวชิรญาณ

(จำนวนผู้เข้าชม 1366 ครั้ง)