เจ้าชายของประชาชน

ชื่อผู้แต่ง          กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อเรื่อง           เจ้าชายของประชาชน

ครั้งที่พิมพ์       -

สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์       กรมวิชาการ

ปีที่พิมพ์          ๒๕๒๐

จำนวนหน้า      ๓๒  หน้า

รายละเอียด

                    เจ้าชายของประชาชน เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับชั้นประถมศึกษา ในด้านการส่งเสริมและปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีความรู้ความเข้าใจและ ยึดมั่นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน พร้อมภาพประกอบ

(จำนวนผู้เข้าชม 197 ครั้ง)