หลักศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่๑ จารึกพ่อขุนรามคำแหง
  • ย้อนกลับ
  • หลักศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่๑ จารึกพ่อขุนรามคำแหง

ชื่อผู้แต่ง           หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ชื่อเรื่อง           หลักศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ จารึกพ่อขุนรามคำแหง

ครั้งที่พิมพ์        พิมพ์ครั้งที่ ๒

สถานที่พิมพ์      กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์        โรงพิมพ์การศาสนา

ปีที่พิมพ์          ๒๕๓๓

จำนวนหน้า      ๘๒ หน้า

รายละเอียด     

กรมศิลปากรเห็นว่า การศึกษาประวัติศาสตร์จากข้อมูลจารึก เป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการยังให้ความสำคัญ โดยเฉพาะจารึกพ่อขุนรามคำแหง เป็นจารึกสำคัญของชาติชิ้นหนึ่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ อารยาธรรมของคนไทยสมัยสุโขทัย กรมศิลปากร จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปรับปรุงจากการพิมพ์ครั้งแรก ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ โดยนำมาจัดพิมพ์ใหม่ในชื่อเดิม

(จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง)