ประวัติวัดมัชฌิมาวาสและนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส (ภัทรศีลสังวร)
  • ย้อนกลับ
  • ประวัติวัดมัชฌิมาวาสและนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส (ภัทรศีลสังวร)

ชื่อผู้แต่ง          กรมศิลปากร

ชื่อเรื่อง           ประวัติวัดมัชฌิมาวาสและนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส (ภัทรศีลสังวร)

ครั้งที่พิมพ์        -

สถานที่พิมพ์ :    กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ :      กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์           ม.ป.ป.

จำนวนหน้า       81  หน้า

รายละเอียด

           ประวัติวัดมัชฌิมาวาสและนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส (ภัทรศีลสังวร) เป็นหนังสือทีจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ (เลี่ยม อลีนเถร) และพระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส กล่าวถึงประวัติสังเขปของพระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที) ประวัติวัดและโบราณสถานวัดมัชฌิมาวาส นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวัดมัชฌิมาวาสและโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่สำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมภาพประกอบ

(จำนวนผู้เข้าชม 937 ครั้ง)