...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วังนารายณ์คู่บ้าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บันทึกชาวต่างชาติได้บันทึกถึงลักษณะนิสัยของชาวสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เอาไว้อย่างไรบ้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แนะนำทุกท่านให้รู้จักเมืองลพบุรี ผ่านแผนที่ ๕ ฉบับ เมืองแห่งนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง จะมีอะไรที่คุ้นเคยหรือแปลกตาไปหรือไม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้เรื่อง "สมุดไทยเรื่องพระมาลัย"
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง : ภาชนะดินเผารูปวัว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง : "ขวาน สมัยก่อนประวัตฺศาสตร์"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จารึกเสาธรรมจักร เมืองโบราณซับจำปา วัสดุ : ศิลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สาระน่ารู้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ ๓๓๒ ปี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชฯ ตอนที่ ๑ ประวัติพระนารายณ์ราชนิเวศน์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“วันต้นไม้แห่งชาติ”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สุทธาสวรรย์พรรณเพริศแพร้ว ตอนที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สุทธาสวรรย์พรรณเพริศแพร้ว ตอนที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สุทธาสวรรย์พรรณเพริศแพร้ว ตอนที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"ทับหลังสลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ "
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"ทับหลังสลักภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
3 ศิลปกรรมสำคัญ ภาพสีน้ำมัน พระที่นั่งจันทรพิศาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระนารายณ์ราชนิเวศน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง " จารึก เย ธัมมา จากเมืองโบราณศรีเทพ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง " ชิ้นส่วนพระพิมพ์ดินเผาจากเมืองโบราณศรีเทพ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง "์เศียรเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง "์เทวรูปพระกฤษณะ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์"
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตู้ลายทอง กท.๗
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้เรื่อง "สถาปัตยกรรมพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ สถานที่สวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง "ตุ๊กตาดินเผารูป "แม่" (?) และเด็ก "
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วีดิทัศน์ "โบราณวัตถุและเหรียญกษาปณ์สมัยทวารวดีในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์" จากรายการคันฉ่องส่อง ชุด สุวรรณภูมิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วีดิทัศน์ "โบราณวัตถุและเหรียญกษาปณ์สมัยทวารวดีในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์" จากรายการคันฉ่องส่อง ชุด สุวรรณภูมิ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง “ข้าว” อาหารอันดีที่สุดของชาวสยาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
337 ปี ปรากฏการณ์จันทรุปราคา วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2228
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วันที่ ๑๑ มีนาคมของทุกปี เป็นวันท่อประปาโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ย้อนอดีตไปกับชุดภาพถ่ายเก่าใน "เสน่ห์วังนารายณ์ จากภาพถ่ายผ่านเลนส์"
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger