...

แม่พิมพ์พระ ดินเผา


วัสดุ ดินเผา

แบบศิลปะ ศิลปะเขมรในประเทศไทย

อายุสมัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18

สถานที่พบ ได้จากการขุดแต่งปรางค์กู่น้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รับโอนจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย เมื่อ 10 กรกฎาคม 2540

แม่พิมพ์รูปรัตนตรัยมหายาน รูปทรงคล้ายกลีบบัว ด้านหนึ่งมีลวดลายลึกลงไปเป็นแอ่ง องค์กลางเป็นพระพุทธรูปนาคปรก ขนาบด้วยนางปรัชญาปารมิตาด้านซ้าย และพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรด้านขวา ทั้งหมดอยู่ภายใต้ปราสาทแบบเขมร ยอดสุดปรกด้วยต้นโพธิ์ ด้านหลังแม่พิมพ์เรียบ กึ่งกลางทำเป็นสันคมเล็กน้อย

(จำนวนผู้เข้าชม 795 ครั้ง)