...

ภาชนะดินเผาสำหรับบรรจุกระดูก


วัสดุ ดินเผา

อายุสมัย สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สังคมเกษตรกรรม (ประมาณ 2,500–1,800 ปีมาแล้ว)

สถานที่พบ พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นหม้อรูปไข่ก้นกลม มีขอบปาก ปั้นขึ้นรูปด้วยมือ เนื้อหยาบผิวสีนวล เผาด้วยอุณหภูมิต่ำ ใช้สำหรับบรรจุกระดูกในประเพณีการฝังศพครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แพร่หลายในเขตลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี โดยครั้งแรกจะนำศพไปฝังให้เน่าเปื่อยก่อนต่อมาจึงขุดเอากระดูกขึ้นมาแยกส่วนบรรจุลงในภาชนะดินเผา แล้วนำไปฝังอีกครั้ง

(จำนวนผู้เข้าชม 877 ครั้ง)


Messenger