...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 32,342 รายการแนวทางการใช้เทคโนโลยี่ในหน่วยงานภาครัฐ โดยคุณวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย เยอรมัน


Messenger