...

หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
cover
นางสาวอรอุมา สมบูรณ์ทรัพย์
หัวหน้าหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

phone 0816299446
fax 075342015
mail somboonsab@yahoo.com

งานจดหมายเหตุ
thumbnail นางสาวธัญลักษณ์ สุขจุล นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ

phone -
fax 075342015
mail -

thumbnail นายบัณฑิต พูนสุข นักจดหมายเหตุ-ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโบราณคดี

phone 075340973
fax 075340973
mail -

thumbnail นางสาวณัฐพร เทียนทอง นักจดหมายเหตุ - จ้างเหมาเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

phone 075340973
fax -
mail -

งานธุรการ
thumbnail นางสาวภริตา แดงเอียด พนักงานธุรการ-พนักงานราชการ

phone 075340973
fax -
mail -

thumbnail นายวรรณะ นวลพลับ พนักงานรักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างประจำ

phone 075340973
fax -
mail -

thumbnail นายพยัส กันไพเราะ พนักงานรักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างประจำ

phone 075340973
fax -
mail -

thumbnail นายณรงค์ แก้วคลองน้อย พนักงานขับรถยนต์-จ้างเหมาบริการ

phone 075340973
fax -
mail -

thumbnail นางรัตติกาล ธระปราบ พนักงานทำความสะอาด-จ้างเหมาบริการ

phone 075340973
fax -
mail -


Messenger