...

วีดิทัศน์
พลับพลาเปลื้องเครื่อง
จำนวนผู้เข้าชม 290 ครั้ง
สะพานนาค
จำนวนผู้เข้าชม 281 ครั้ง
ชาลาทางเดิน
จำนวนผู้เข้าชม 262 ครั้ง
ระเบียงคต
จำนวนผู้เข้าชม 178 ครั้ง
จารึกกรอบประตูปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง
ปราสาทประธานปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 176 ครั้ง
-