...

วีดิทัศน์
พลับพลาเปลื้องเครื่อง
จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง
สะพานนาค
จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง
ชาลาทางเดิน
จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง
ระเบียงคต
จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง
จารึกกรอบประตูปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง
ปราสาทประธานปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง
-