...

วีดิทัศน์
พลับพลาเปลื้องเครื่อง
จำนวนผู้เข้าชม 323 ครั้ง
สะพานนาค
จำนวนผู้เข้าชม 310 ครั้ง
ชาลาทางเดิน
จำนวนผู้เข้าชม 287 ครั้ง
ระเบียงคต
จำนวนผู้เข้าชม 191 ครั้ง
จารึกกรอบประตูปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 201 ครั้ง
ปราสาทประธานปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 196 ครั้ง

Messenger