...

สิ่งแรกในเมืองไทย

สงวน  อั้นคง.  สิ่งแรกในเมืองไทย ชุดพิเศษ.  พระนคร: เฟื้องอักษร, 2505.

          เป็นหนังสือรวมเรื่องต่าง ๆ จากหลากหลายสาขาที่เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เช่น ประวัติฟุตบอลล์ กำเนิดฟุตบอลล์ เทนนิส เครื่องบูชา กระดาษ บุหรี่ ล็อตเตอรี่ เป็นต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 737 ครั้ง)


Messenger